Inschrijven Bardienst 

Alle seniorleden (leden die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn) dienen per kalenderjaar een tweetal bardiensten te vervullen, tenzij ze vrijstelling hebben.

Vanaf het moment dat de bardienstplanning open wordt gezet kan iedereen inschrijven voor bardiensten die nog niet zijn ingevuld. Het barplanningsysteem biedt geen mogelijkheden om sturing te geven. Wij hopen echter dat iedereen bardiensten invult die hij/zij goed kan vervullen.

Standaard is de bar geopend op maandag t/m donderdag van 19:30 tot 24:00uur. Als in de barplanning een andere dienst staat genoemd, betekent dit dat het hier gaat om een activiteit. De activiteiten zijn benoemd in het activiteitenoverzicht op onze website. Raadpleeg deze dus terwijl je de bardiensten invult. Houdt er rekening mee dat tijdens deze activiteiten ook werkzaamheden in de keuken nodig kunnen zijn. De inwerkers of de organisatoren van de activiteit zullen je daarvan op de hoogte brengen.

Welke leden draaien, welke bardienst.

Competitiespelers dienen sowieso bardiensten te draaien op competitiedagen. Daarnaast doen we de volgende aanbevelingen:

 • Competitiespelers vervullen hun bardiensten gedurende de competitiedagen, met name in het weekend. Bijvoorbeeld: Speel je op zaterdag, dan vervul je een bardienst op zondag of vrijdag en vice versa.
 • Bardiensten op drukke tijden bij toernooien worden vervuld door ervaren leden. De contactpersonen van de toernooicommissie benaderen deze leden eventueel voor aanvang van het seizoen. Deze bardiensten worden dan voorafgaand aan de openstelling gereserveerd.
 • Spelers die op een doordeweekse avond vrij spelen of trainen vervullen hun bardiensten zoveel mogelijk op een doordeweekse avond.
 • Vaste ‘ochtendspelers’ (ouderen) vervullen hun bardiensten zoveel mogelijk tijdens de ochtenden op werkdagen. Dit systeem hanteren we nu ook al. De sleutelhouders / inwerkers / organisatoren zijn: John Aarts en Stan van Beijsterveldt (maandag/vrijdag), Ko Vleugel (dinsdag), Annet Verhulst (woensdag), Chris de Goede/Rien vd Zijden (donderdag). Zij houden bij wanneer iemand zijn bardiensten draait.

We zijn tot deze opzet gekomen omdat we op drukke tijden graag ervaren mensen achter de bar willen hebben. Dat is beter voor de vereniging en ook prettiger voor alle betreffende leden. Verder kennen de verschillende ‘categorieën spelers’ elkaar onderling ook beter. Dat bevordert de gezelligheid en dat is iets wat we willen bereiken.

Wijzigen van bardiensten door vrijwillgers van de activiteiten.

Het kan voorkomen dat in de loop van het seizoen bepaalde activiteiten vervallen (of minder omvangrijk zijn dan van tevoren gedacht) en/of dat er extra activiteiten worden georganiseerd. Als er activiteiten vervallen, kan dat tot gevolg hebben dat er bardiensten vervallen. De betreffende leden zullen daarover dan tijdig geïnformeerd worden. Als er extra activiteiten worden georganiseerd, kan het nodig zijn dat er extra bardiensten worden gepland. De barcommissie zal zich dan richten tot diegenen die nog niet (volledig) aan hun bardienstplicht hebben voldaan. Dit kunnen dus ook mensen zijn waarbij bardiensten vervallen zijn.

Vrijstelling

Alle seniorleden dienen per seizoen een aantal bardiensten te vervullen, tenzij ze vrijstelling hebben. De volgende leden hebben/krijgen vrijstelling van de verplichting om bardiensten te draaien:  

 • Bestuursleden en commissieleden
  Er is een door het bestuur goedgekeurde lijst met namen. Leden op deze lijst besteden meer dan 20 uur per jaar aan Cash. Er zijn er zelfs met enkele honderden uren per jaar.
 • Boppers (Baan Onderhoud Ploeg)
  Er is een lijst met ca 20 Boppers; zij verzorgen dagelijks de tennisbanen en besteden daar meer dan 20 uur per jaar aan.
 • Poetsteam
  We hebben momenteel een lijst met ongeveer 20 leden. 
 • Doordeweekse inwerkers. 

  Benodigd zijn 8 leden, voor iedere dag 2 personen die elkaar afwisselen. We zoeken nog twee inwerkers die op maandag en/of woensdag zouden kunnen inwerken. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar de barcommissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
 • W

  eekend-inwerkers bij activiteiten 

  Op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen dat er een activiteit is (competitie of toernooi) moet er worden geopend en moeten de barmedewerkers worden ingewerkt. Het is uiteraard handig dat openen en inwerken op een competitiedag gebeurt door leden die op de betreffende dag meedoen aan de competitie.

 In diverse commissies zijn nog vacatures. Kijk op de betreffende websitepagina en kijk of er een functie bij is die jij zou willen vervullen. Je krijgt dan vrijstelling van de verplichting om bardiensten te draaien.

Het inschrijven

 • Je kunt inschrijven voor de bardiensten van het komende jaar nadat de bardienstplanning is opengesteld. Het openstellen van de bardienstplanning gebeurt in principe een maand voor het begin van het seizoen, dus in de eerste week van december. Toegang tot de barplanning heb je d.m.v. je KNLTB-nummer en een wachtwoord. 
 • Voordat je inschrijft voor bardiensten moet je er wel voor zorgen dat je e-mailadres en telefoonnummer klopt. Geef eventuele veranderingen door aan de ledenadministratie.
 • De Barcommissie behoudt zich het recht voor om een ingeschreven dienst te weigeren.
 • Leden die zich niet inschrijven voor bardiensten, ondanks de email berichten die de barcommissie zal sturen, worden apart benaderd. Dat kost veel onnodige tijd. Laten we dat voorkomen.
 • Er bestaat een ‘Reservepool’. Op de site van TC Cash staan de leden van deze pool vermeld. Zij willen tegen betaling (€ 30,-) een dienst overnemen. Dat gebeurt buiten TC Cash om. Het is beter om iemand van de reservepool te benaderen dan te verzuimen, want dat betekent een boete van € 30,- + een nieuwe bardienst invullen! Klik hier om naar de Reservepool te gaan

Aanwijzingen voor de bardienst.

Om op een ontspannen manier de bardienst te draaien is kennis van een aantal zaken nodig. U wordt zoveel als mogelijk bij aanvang van de bardienst ingewerkt. Een aantal onderwerpen die bij het draaien van de bardienst belangrijk zijn worden hier beschreven. Indien U daarvoor belangstelling heeft kunt u hiervan alvast kennisnemen. Bij de bar ligt een map waarin deze informatie ook beschreven staat.

Verder dient U de instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) te doorlopen om een gekwalificeerd bardienstvrijwilliger te worden. Hier vindt je meer over de instructie.

Bardienst ruilen.

Indien u een bardienst wilt ruilen, laat dan RUIMSCHOOTS OP TIJD een berichtje achter op het Prikbord, in de hoop dat een medelid u wil helpen. Het helpt erg om er uw telefoonnummer bij te zetten. Vermeld in het onderwerpveld : datum - tijd en bardienstomschrijving.

Tot slot nog het volgende.

Voor aanmeldingen voor vrijwilligerstaken voor de barcommissie of algemene vragen over de bar, kun je terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor vragen of opmerkingen over bardiensten, kun je terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De barcommissie hoopt met dit bericht de werkwijze omtrent de barplanning helder uiteengezet te hebben.

De Barcommissie

Copyright © 2003 - 2018 Tennisclub Cash. Alle rechten voorbehouden.